• Analizy przedzakupowe projektów fotowoltaicznych (due dilligence) - zakres oceny projektów o łącznej mocy klikuset MW
  • Opinia techniczna na temat projektów fundamentów elektrowni wiatrowych Vestas V80-2,0MW w miejscowościach Wola Rafałowska gm. Chmielnik i Malawa gm. Krasne
  • Wykonanie ekspertyzy technicznej fundamentu po przewróceniu wieży elektrowni wiatrowej T3 farmy wiatrowej Mycielin
  • Studium ocena zasadności i możliwości realizacji inwestycji elektrowni słonecznych w ramach lokalizacji wskazanych przez Tauron Dystrybucja
  • Przygotowaniu dokumentacji rysunkowej pod postępowania przetargowe na roboty budowlano-elektryczno-montażowe w formule generalnego wykonawcy – zaprojektuj i zbuduj

Warto nadmienić iż powyższa lista nie zawiera wszystkich prac wykonanych czy wykonywanych przez Ekoprojekt w dziedzinie w dziedzinie analiz, due dilligence i opinii eksperckich, zawiera ona tylko najważniejsze lub najciekawsze z wykonanych prac.

W razie pytań prosimy o kontakt, w celu wyjaśnienia zakresu prac, terminów wykonania czy innych wątpliwości.