Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami, do których użytkownicy przywiązują coraz większą wagę. Walka ze zmianami klimatycznymi zaczyna się w domach, bowiem w nowoczesnym społeczeństwie to właśnie budynki są głównymi odbiorcami energii. Oszczędzanie energii poprzez gaszenie światła, korzystanie z energooszczędnych urządzeń i żarówek pozwala zaoszczędzić na rocznych kosztach energii oraz obniżyć emisję CO2, zaś dobra izolacja i nowoczesne okna są jednymi spośród wielu środków redukcji emisji i wysokości rachunków na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń.

Proces oszczędzania związany być może również z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w postaci przykładowych pomp ciepła, instalacji energetyki słonecznej czy wiatrowej, uniezależniających inwestycje od tradycyjnych dostawców energii i ciepła.

Efektywność energetyczna należy do najbardziej opłacalnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Pod wieloma względami efektywność energetyczną można postrzegać jako największe źródło energii, jakim może dysponować każda inwestycja.

Zakres działań Ekoprojekt, dotyczących efektywności energetycznej zawiera w szczególności prace projektowe dotyczące rozwiązań oszczędnościowych, uwzględniających wnioski z przygotowanych audytów i opracowań eksperckich.