Bazując na doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy poddajemy przedmiot oceny wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji technicznej, handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej.

W zakresie badań i analiz mogą znajdować się obiektu (analiza stanu i użyteczności obiektów budowlanych) lub projekty oraz przedsiębiorstwa (due dilligence), w celu określenia ryzyk i rekomendacji dotyczących dalszego funkcjonowania obiektu lub przyszłej inwestycji.

Przedmiot analizy zawsze jest badany pod względem zgodności ze standardami technicznymi, przepisami prawa, normami i procedurami ogólnobudowlanymi.