Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza, w połączeniu z potencjałem naszej wykwalifikowanej kadry współpracowników, pozwalają nam na realizację najpoważniejszych inwestycji w obszarach naszej specjalizacji.

Projektowanie to nasza pasja.

W ramach usług projektowych Ekoprojekt oferuje:

Zakres naszych usług projektowych dotyczy wykonania pełnego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, uwzględniającego wszystkie konieczne branże projektowe:

  • Wykonanie kompleksowego projektu w jedno i wielobranżowych inwestycjach na terenie całego kraju,
  • Nadzór nad przebiegiem procedur planistycznych i środowiskowych związanych z procedurą przygotowania inwestycji, 
  • Nadzór nad przebiegiem procesu uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
  • Wykonie materiałów uzgodnieniowych oraz nadzór nad procesami uzgodnieniowymi inwestycji.

W ramach zakresu prac wykonujemy również wszystkie konieczne dla realizacji projektów i inwestycji opracowania dodatkowe takie jak plan BIOZ, operat wodnoprawny, przygotowanie map do celów projektowych czy wykonanie badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich terenu inwestycji.

Celem naszego działania jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji oraz docelowo pozwolenia na jej użytkowanie, tym samym zakres prac obejmuje również nadzór nad wszelkimi procesami formalnymi i prawnymi, niezbędnymi do realizacji inwestycji:

  • Przeprowadzenie i nadzór nad procedurą uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji,
  • Przygotowanie zapytań ofertowych i pomoc w wyborze głównego wykonawcy robót budowlanych,
  • Nadzór inwestorski nad całością prac związanych z zadaniem inwestycyjnym.