Zakres naszych usług rozpoczyna się na przygotowaniu inwestycji, a poprzez proces projektowania biogazowni, elektrowni biomasowych, farm wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych, kończy się pozwoleniem na użytkowanie obiektu oraz wsparciu procesu eksploatacji.

Dodatkowo, zakres naszych usług w ramach problematyki energetyki odnawialnej obejmuje również analizy, audyty i przygotowanie inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej.

Szeroka wiedza i doświadczenie, możliwość szybkiej reakcji, zrealizowane projekty dla krajowych i zagranicznych inwestorów oraz profesjonalne zarządzanie projektem zapewni niezakłócone przejście przez cały etap przygotowania i realizacji inwestycji.

Współpracujemy z największymi firmami branży energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, dla których realizujemy projekty elektrowni zlokalizowanych w różnych regionach kraju. Realizujemy projekty niezależne od wybranej technologii.